Nejlepší zařízení pro mikropivovary

Nejlepší zařízení pro mikropivovary

Systém minipivovaru je specializované zařízení pro vaření piva určené k výrobě malých šarží piva, obvykle v rozmezí od několika galonů do stovek galonů. Často jej používají řemeslné pivovary, domácí pivovary a malé komerční pivovary, které oceňují kvalitu, kreativitu a flexibilitu v procesu vaření piva.

Definice systému minipivovaru

Systém minipivovaru je specializované zařízení pro vaření piva určené k výrobě malých šarží piva v rozsahu od několika galonů do stovek galonů. Používají ho řemeslné pivovary, domácí pivovary a malé komerční pivovary, které oceňují kvalitu, kreativitu a flexibilitu v procesu vaření piva. Systémy mikropivovaru mohou být ruční nebo poloautomatické a jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým pivním stylům a technikám vaření. Systémy mikropivovaru se liší velikostí a složitostí, ale všechny se zaměřují na výrobu vysoce kvalitních, jedinečných piv v malých dávkách.

Základní složky zařízení minipivovaru

Vysoce výkonné mikropivovarské systémy se skládají z několika důležitých komponent, z nichž každá hraje klíčovou roli v procesu vaření piva. Zde jsou některé z klíčových součástí typického systému minipivovaru:

 • Rmutovací kádě a kotlík: Rmutovací káď je místo, kde začíná proces vaření piva, kde se zrna a horká voda rmutují za vzniku sladké tekutiny zvané mladina. Kotlík je místo, kde se vaří mladina, přidává se chmel a další přísady a rozvíjejí se chutě a vůně.
 • Kvasná nádoba: Po uvaření se mladina ochladí a přenese do kvasné nádoby, kde se přidají kvasinky, aby se cukr přeměnil na alkohol a oxid uhličitý. Fermentační nádoby mohou být vyrobeny z nerezové oceli, plastu nebo skla a mohou mít různé tvary a velikosti.
 • Chladicí systém: Chladicí systém slouží k chlazení uvařené mladiny, aby se zabránilo zápachu a zajistilo se normální kvašení kvasinek. Toho lze dosáhnout pomocí různých metod, včetně výměníků tepla nebo chladicích systémů s glykolem.
 • Čerpadla a hadice: Čerpadla a hadice se používají k přečerpávání mladiny a piva mezi různými součástmi varného systému, jako jsou rmutovací kádě, kotle a fermentační nádoby.
 • Systém okysličování mladiny: Kyslík je nezbytný pro růst a fermentaci kvasinek. Systém okysličování mladiny se používá k zajištění dostatku kyslíku kvasinek během procesu fermentace.
 • Řídicí systém: Řídicí systém se používá ke sledování a regulaci teploty, tlaku a dalších proměnných během procesu vaření piva, aby byla zajištěna konzistence kvality a chuti piva.

To jsou některé z důležitých součástí vysoce výkonného systému minipivovaru. Konkrétní komponenty a konfigurace se mohou lišit v závislosti na preferencích sládka, rozpočtu a cílech vaření.

Definice systému minipivovaru

Vývoj mikropivovarských systémů

Historie mikropivovarských systémů lze vysledovat až do počátku 80. let, kdy někteří průkopníci pivovarů ve Spojených státech začali experimentovat s malé pivovarské zařízení vyrábět řemeslná piva s jedinečnými chutěmi a styly. Tyto rané minipivovary čelily významným výzvám, včetně vysokých počátečních nákladů, omezené dostupnosti kvalitních ingrediencí a zařízení a nedostatečného povědomí spotřebitelů a poptávky po řemeslném pivu.

Navzdory těmto překážkám se hnutí mikropivovarů v 80. a 90. letech rozrostlo, poháněno vášní a odhodláním malé, ale rostoucí komunity nadšenců řemeslného piva. S tím, jak se chutě a preference spotřebitelů posouvají směrem k vyráběným, vysoce kvalitním, řemeslným produktům, začínají si minipivovary získávat širší uznání a přijetí.

Proces vaření v minipivovaru

Systém drcení sladu

Slad se drtí, aby se lépe rozpustily látky ve sladu. Slad se láme, ale neláme a slupky fungují jako filtr pro filtraci mladiny. Systém drcení se skládá z drtiče sladu, skladu sladu a podávacího zařízení. Malá zařízení mohou být vybavena pouze drtiči sladu.

Systém varny

Systém cukernatění je jádrem celého varného zařízení a řídí proces přeměny sladu na mladinu. Existují čtyři hlavní procesní kroky: „sacharifikace, filtrace, vaření a srážení“. Tyto čtyři funkční kroky jsou doplněny několika nádržemi, což se nazývá „rmutování několika nádrží“. Pomocným zařízením je teplovodní kotel.

Hlavní typy sacharizačních systémů pro malá a středně velká pivní zařízení jsou:

 • Dvě sady vybavení varny (nádoba sacharizačního filtru + usazovací nádoba s varným vírem);
 • Dvě a tři varné nádrže (varná filtrační nádrž-vírová sedimentační nádrž + varná nádoba);
 • Dvě zařízení (nádrž pivovarského filtru + varná vírová sedimentační nádoba) + nádoba na horkou vodu;
 • Varna se třemi zařízeními (hrnec na kaši + filtrační nádrž + usazovací nádoba s varným vírem) + hrnec na horkou vodu;
 • Čtyři sady zařízení pro zcukernatění (rmut + filtrační nádrž + varná nádoba + vířivá usazovací nádrž) + nádoba na horkou vodu.

Při volbě nákupu pivního zařízení určete typ, konfiguraci a rozsah použitého sacharizačního zařízení na základě podmínek na místě, požadavků na proces vaření a požadavků na výstupní šarže. Počítejte také s investičními náklady.

Kvasné nádoby

Význam fermentoru spočívá v jeho schopnosti řídit teplotu a tlak během kvašení piva. To ovlivňuje konečný produkt, protože teplota a tlak ovlivňují chuť, aroma a obsah alkoholu v pivu. Fermentory také pomáhají předcházet kontaminaci a zajišťují konzistentní fermentaci v celé dávce.

Existuje mnoho typů fermentorů, včetně otevřených fermentorů, uzavřených fermentorů a kuželových fermentorů. Otevřené fermentory jsou méně běžné, protože jsou náchylnější ke kontaminaci, ale někteří pivovarníci je preferují, protože mohou produkovat složitější příchutě.

Regulační nádrž

Jakmile pivo dokončí proces fermentace, může být převedeno do kondicionéru. Tento tank umožňuje pivu stárnout a zrát, což může ovlivnit výslednou chuť a kvalitu piva. Proces úpravy je zásadní, protože pomáhá vytvořit jemnější, rafinovanější pivo s lepší chutí.

Existuje mnoho typů klimatizačních nádrží, včetně horizontálních nádrží, vertikálních nádrží a jasných nádrží. Horizontální tanky jsou ideální pro velké pivovary, protože pojmou velké množství piva a snadno se čistí. Vertikální tanky se více používají v malých pivovarech, protože zabírají méně místa a snadněji se přemisťují. Světlé nádrže se používají pro karbonizaci a čiření a jsou vzduchotěsné, aby se zabránilo oxidaci.

Základní součásti zařízení minipivovarů

Rozdíl mezi systémem mikropivovaru a tradičním systémem vaření piva

 • Velikost šarže a výrobní kapacita: Systémy mikropivovaru produkují menší šarže piva v rozmezí od několika galonů do stovek galonů, zatímco tradiční varné systémy jsou navrženy tak, aby produkovaly větší množství piva, často přes 1 000 galonů na šarži.
 • Úroveň automatizace: Systémy pro mikropivovary mohou být manuální nebo poloautomatické, což dává sládkům větší kontrolu nad procesem vaření a možnost provádět úpravy na , zatímco tradiční systémy vaření piva jsou automatizované s malým prostorem pro přizpůsobení nebo změny.
 • Flexibilita ve vývoji receptury: Systémy pro mikropivovary poskytují větší flexibilitu ve vývoji receptur, což umožňuje sládkům experimentovat s různými přísadami, technikami vaření a pivními styly, zatímco tradiční varné systémy potřebují větší flexibilitu ve vývoji receptury kvůli nutnosti zůstat konzistentní. Velké šarže bývají omezenější v kvalitě a chuti.
 • Kvalita a konzistence piva: Zatímco mikropivovary i tradiční systémy vaření piva mohou produkovat vysoce kvalitní pivo, systémy mikropivovaru umožňují větší kontrolu nad procesem vaření, což vede ke zvýšené konzistenci a kvalitě konečného produktu.

Metoda ohřevu mikropivovarského zařízení

Elektrické

Elektrické vytápění doporučujeme pro pivovary do 840L/7BBL, protože nad touto velikostí začnete spotřebovávat hodně elektřiny. Nejlepší by bylo zvážit i jiné možnosti, ale rádi se rozšíříme na větší pivovar a HLT na základě vašich potřeb.

Přímá palba

Přímý ohřev doporučujeme pro pivovary nad 600L/5BBL, protože poskytuje dostatek prostoru pro fungování spalovací komory pod nádobou.

Parní

Tuto možnost doporučujeme pro pivovary všech velikostí, pokud se náklady vejdou do rozpočtu a prostoru pro zařízení. Získáte optimální účinnost ohřevu a možnost využít páru v jiných prostorách pivovaru.

Jaký typ zařízení na minipivovar chcete?

Čím vyšší je stupeň automatizace, tím snazší je vyrábět standardizované produkty. Pomáhá zahušťovat pivo. Schopnost vařit pivo, které lze znovu a znovu opakovat, buduje důvěru u vašich zákazníků. Automatizace samozřejmě stojí více, a pokud je váš rozpočet napjatý, podívejte se, kde by pro vás byla automatizace nejvýhodnější, a zaveďte ji tam, kde je to možné. Samozřejmě můžete také kontaktovat micet a naši inženýři vypracují plán minipivovaru, který je pro vás nejvhodnější na základě vaší situace.